Дата Мероприятие Град и място
на провеждане
Организатор Уеб сайт на
организатора
22-23.01.2016г. Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции гр. София, Токуда Болница Конгреси и събития ООД www.cmebg.com
Дата Мероприятие Град и място
на провеждане
Организатор Уеб сайт на
организатора
15.02.2016г. Юбилейна национална конференция по ревматология Компания за международни конгреси ООД www.cic.bg
26-28.02.2016г. Професионално обучение Betty Моята аптека 5 гр. Трявна, х-л Калина Палас Фьоникс Фарма ЕООД www.phoenixpharma.bg
27.02.2016г. Симпозиум „Артериална хипертония: Хемодинамичен подход при индивидуализиране на антихипертензивната терапия“ гр. София, парк-хотел Москва Дружество на кардиолозите в България www.cardiobg.com
27-28.02.2016г. Форум Академия за родители гр. София „Aкадемия за Родители“ www.parentacademy.bg