Хидроксицитратъ

Хидроксицитратът е натурално вещество, извличано от плода на вид южноазиатско дърво – гарциния камбоджия. Това е едно от растенията с най – много научни доказателства и значителен клиничен опит по отношение на четиристранния си механизъм на действие за намаляване на телесното тегло. В изсушена форма кората на плода се използва за синтез на хидроксилимонена киселина или хидроксицитрат.

Хидроксицитратът понижава апетита като увеличава синтезата на гликоген в черния дроб. Нивото на гликогена действа като индикатор за регулирането на апетита. Както е известно, съществува връзка между nervus vagus и функционалната активност на черния дроб. При увеличаване нивото на гликогена в клетките на черния дроб се получава “сигнал в мозъка”, в резултат на който се потиска апетитът.

Хидроксицитратът повлиява липидния метаболизъм. Потиска синтеза на мазнини. Конкурира цитратлиазата – ензим, чрез който се стига до натрупване на мазнини в депата. Увеличава изгарянето на мазнини в черния дроб и мастната тъкан. Като краен резултат се намалява натрупването и се увлеличава изгарянето на мазнини.

Хидроксицитратът намалява телесното тегло, не само чрез потискане на апетита, но и чрез активиране на основната обмяна. При непроменена консумация на храна се наблюдава намаляване на телесното тегло, поради повишена основна обмяна от хидроксицитрата.

Хидроксицитратът има “щадящ ефект” върху разграждането на белтъците и избирателно “изгаря” мазнините. Подпомага достигането им до митохондриите, където мазнините търпят непълно окисление. Така се образуват кетонните тела, които при гладуване се използват от мозъка като източник на енергия. При отрицателен калориен баланс мазнините служат за енергийни нужди. По този начин хидроксицитратът усилива разграждането на мазнините, намалява разграждането на белтъците и понижава загубата на мускулната маса. Това има не само естетическо значение, но е и важно за нормализиране на основната обмяна, чиито стойности са пропорционални на мускулната маса.

Допълнителни проучвания доказват потенциращия ефект на комбинацията от хидроксицитрат и биологичноактивна форма на хром по отношение намаляване на теглото. Двете съставки повишават три пъти успеха в сравнение с прилагането само на диета и подпомагат по – стриктното придържане към нея. С комбинацията хидроксицитрат и хром пиколинат се постига намаляване на телесното тегло по естествен здравословен начин, без гладуване и без странични действия.

Подобна комбинация е препаратът Калорекс, който съдържа в една капсула 500 мг хидроксицитрат и 100 мг биолоичноактивна форма на хром.

Сподели: