Предразположеност към затлъстяване

Американски учени са установили, че бактериите, които обитават червата на пълните хора, значително се различават по състав от бактериите, които влизат в състава на чревната микрофлора на стройните хора. Експерименти, проведени с мишки показват, че състава на микробите, обитаващи червата, пряко влияе върху количеството телесни мазнини.

Повечето бактерии, живеещи в червата на човека и бозайниците, се отнасят към две групи – бактероидити и фирмикути. Учените са анализирали състава на чревната флора на 12 индивида, страдащи от затлъстяване и на 5 доброволци с нормално тегло.
Установява се, че в червата на пълните хора обитават 20% повече фирмикути и почти 90% по-малко бактероидити, в сравнение с тези на здравите хора.

След една година, страдащите от наднормено тегло участници, благодарение на строга диета, успяват да загубят 25% от своето тегло. В резултат на което, съставът на тяхната чревна микрофлора се изменя както следва: съставът на фирмикути намалява, докато този на бактероидите нараства. Въпреки това, тези цифри не достигат нивата,които са характерни за здравите хора.

Получените на този етап данни свидетелстват за стабилна връзка между състава на бактериите, които живеят в червата, и количеството телесни мазнини. В същото време, не става ясно, кои от тези фактори се явяват причина, и кои – следствие.

Експерименти с мишки показват, че промените в състава на чревната флора при други равни условия, оказват значително влияние върху степента на затлъстяване; промяната в състава чревната микрофлора само по себе си влияе на склонността към затлъстяване.

Това може да се дължи на факта, че някои видове бактерии-фирмикути са способни да преработват питателните въглехидратни влакна, които в тяхно отсъствие ще останат непреработени.
Бактериите от този вид живеят в червата и консумират сладка храна. Те могат да живеят дълго, но само при условие че постоянно биват „снабдявани“ със сладки продукти. Бактериите от този вид постоянно се размножават и затова се нуждаят от увеличаване на броя на сладките продукти. В резултат на това, организма получава много повече калории, които и формират излишни телесни мазнини.

По-детайлното изучаване и изследване на бактериите, които обитават червата, може да доведе до откриване на бактериални ензими, които влияят на формирането на мастни депозити.
В бъдеще е възможно тези вещества да бъдат използвани при лечение на хора с наднормено тегло.

Сподели: