ИТМ

Индексът на телесната маса (ИТМ) е основен и най-често отчитан показател за установяване на проблеми с теглото. Високият ИТМ е най-показателният признак на затлъстяване във всякаква възраст. Днес темите висок ИТМ и затлъстяване при деца и младежи са по-актуални от всякога, както и различните методи за нормализиране на теглото.

Здравните ползи от нормализирането на ИТМ при младежите са огромни не само в моментен, но и в дългосрочен план. Посочвали сме многобройни доказателствата за това и сме разглеждали връзката между затлъстяването и астма, диабет и други хронични заболявания. Днес към здравните рискове от високия ИТМ ще прибавим още един. Специализирано проучване на шведски учени доказва, че високият ИТМ в юношеска възраст повишава значително риска от опасни проблеми с черния дроб в зряла възраст.

ИТМ и здравето на черния дроб – доказаната връзка

Индекс на телесна маса над 25 има не по-малко влияние върху състоянието на черния дроб от консумацията на алкохол, тютюнопушенето и други вредни навици. Когато високият ИТМ е отчетен още в юношеска възраст и срещу него не се вземат мерки, голяма част от младежите се сблъскват със стеатоза, хроничен хепатит и други чернодробни заболявания в зряла възраст.

Статистическите данни. Научен екип от Швеция е проследил данните за здравословното състояние на 1.2 милиона мъже. Ползвани са данните, събрани по време на военната им служба, които са съпоставени с моментното им здравословно състояние.

Анализът на данните показва, че мъжете, които на младини са имали трайно наднормено тегло са изправени пред 50% по-висок риск от чернодробни проблеми след време в сравнение с нормата. Още по-сериозна е заплахата при млади мъже, които страдат от по-сериозно затлъстяване и имат ИТМ над 28. При тях рискът от бъдещо увреждане на черния дроб е 100% по-висок спрямо мъже с ИТМ под 25. Като най-сериозен се определя рискът при младежи, които освен затлъстяване развиват и най-честото му последствие – диабет. При тях рискът от последващо сериозно увреждане на черния дроб е над 3 пъти по-висок, отколкото при млади хора с нормално тегло.

Заключението на учените. Влиянието на високия ИТМ и теглото върху състоянието на черния дроб в дългосрочен план е безспорно негативно. Според учените това е проблем с високо социално значение, който подчертава нуждата от сериозен контрол върху проблемите с теглото при деца и младежи. Проведеното проучване е достатъчно мащабно, за да се вземат резултатите от него за меродавни и да се засили интереса на младите хора към мерките за поддържане на здравословно тегло.

Най-краткият път към нормален ИТМ

Програма Калорекс предлага възможност за изчисление на ИТМ и онлайн консултация със специалисти в областта на проблемите с теглото. Това е изключително удобна възможност за първа стъпка по посока нормализиране на теглото и редуциране на здравния риск в бъдеще.

Идеалното допълнение към режима за нормализиране на ИТМ е приемът на продукти Калорекс. Те са разработени в няколко форми, подходящи за деца и възрастни, и действат в най-важните направления:

  • за потискане на апетита
  • за ускоряване на метаболизма
  • за намаляване усвояването на приетите мазнини и контрол на холестерола
Сподели: