затлъстяване

Наскоро в специална публикация ви запознахме със сериозността на проблема затлъстяване при децата. Официалните данни сочат, че България е сред лидерите по показателя детско затлъстяване. За да може всеки родител да прецени риска за своето дете, ще уточним кога специалистите определят едно дете за затлъстяло. Ще представим и модерните тенденции в справянето със затлъстяването сред подрастващите.

Кога се счита, че едно дете страда от затлъстяване?

Основният критерий, който се ползва при определяне риска от затлъстяване при децата е индексът на телесна маса (ИТМ). Отчитането му следва да е рутинна процедура при профилактични прегледи в детска възраст, особено при конкретни съмнения за наднормено тегло.

За да се определи дали едно дете до 18 години е със затлъстяване трябва да е налице едно от двете условия:

  • теглото на детето да е над средното за неговата възраст и пол. Използват се референтни данни, събирани от Световната Здравна Организация, на база на които за всяка възраст и пол се определят нормални стойности на ИТМ. Поради засиления растеж в детска възраст, нормалните стойности на ИТМ при децата се различават от тези при възрастните
  • за наличие на затлъстяване може да се говори и когато ИТМ на детето, изчислен по стандартната скала е над 30

Важно е да се отбележи, че и по-нисък от 30 ИТМ също се разглежда като опасен. При стойност между 25 и 30 се счита, че детето не е затлъстяло, но е с наднормено тегло.

Какви са здравните рискове от затлъстяването при децата? Какви са модерните тенденции в справянето с проблема?

Затлъстяването при децата увеличава риска от редица физически и психически заболявания. Излишните мазнини стоят в основата на над 70% от случаите на метаболитен синдром, астма, сънна апнея, хипертония и други сърдечно-съдови заболявания в детска възраст.
При деца, отговарящи на горепосочените критерии е важно да се вземат бързи мерки за регулиране на теглото. Тези мерки трябва да са насочени в няколко направления:

  • подобряване на хранителния режим на детето
  • намаляване приема на калории
  • повишаване на физическата активност
  • подобряване на емоционалното състояние

Като утвърден и безопасен метод за регулиране на теглото при децата, одобрен от диетолозите, се препоръчва и приемът на продуктите от фамилия Калорекс. Консултирането с лекар може да помогне на всеки родител да подбере правилния продукт според нуждите на своето дете.

 

Сподели: